Όρθιος καταψύκτης VOX VF2550F 146×54

SKU: 04.700.vf2550.00 Category: