Όρθιος καταψύκτης VOX VF 2520 SF

SKU: 04.700.VF2520 Category: