Όρθιος καταψύκτης VOX VF3715IXF

SKU: 04.700.vf3715.00 Category: